Careium

Careium er ledende innen teknologibasert omsorg i Europa, med mer enn 400 000 kunder som bruker tjenestene deres.

Les mer på nettsiden deres
Last ned casestudien
Les mer på nettsiden deres

Careium

Careium leverer teleomsorgs- og telehelseløsninger i Norden. De forbedrer livet til mennesker som bor på sykehjem, omsorgsboliger eller hjemme ved hjelp av smarte enheter og verktøy. Ved å integrere Unloc's API i løsningen deres kan sykepleierne spare dyrebar tid som ellers ville gått med til å håndtere fysiske nøkler.

Vil du lese mer?

Les mer på nettsiden deres