Everon

Everon er en av Europas ledende leverandører av teleomsorgs- og telehelseløsninger.

Les mer på nettsiden deres
Last ned casestudien
Les mer på nettsiden deres

Everon

Everon er en av Europas ledende leverandører av teleomsorgs- og telehelseløsninger. De forbedrer livet til mennesker som bor på sykehjem, i omsorgsboliger eller hjemme ved hjelp av smarte enheter og verktøy. Ved å integrere Unloc's API i løsningen deres kan sykepleierne spare dyrebar tid som ellers ville gått med til å håndtere fysiske nøkler.

Vil du lese mer?

Les mer på nettsiden deres