Self Storage Group

Self-Storage Group er en ledende Self Storage-leverandør i Skandinavia med over 170.000 kvadratmeter utleiebar plass.

Les mer på nettsiden deres
Last ned casestudien
Les mer på nettsiden deres

Self Storage Group

Self Storage Group tilbyr over 30 000 lagerrom til forbrukere over hele Norden. Ved å integrere Unloc i deres Customer Relationship Management-verktøy mottar kundene nå mobilnøkler til lagerlokalene automatisk. Dette reduserer problemer med tapte nøkler for kundene og forenkler driften for Self Storage Group.

City Self Storage

City Self-Storage er SSGs "urbane konsept" som retter seg mot befolkningen i Oslo, Viken, Stavanger, Trondheim, Stockholm og København. Strategien er å styrke markedsposisjonen i Oslo ved å etablere flere anlegg på attraktive steder i Stor-Oslo-området, samtidig som man fortsetter det pågående arbeidet med kostnadsreduksjoner og optimalisering av driften. I de andre skandinaviske landene er målet å forbedre driftseffektiviteten ved eksisterende anlegg gjennom kostnadsreduksjoner, oppgraderinger og økt synlighet og markedsbevissthet. CSS vil imidlertid opptre opportunistisk med hensyn til potensielle fusjoner og oppkjøp, både når det gjelder enkeltanlegg og andre selfstorage-leverandører med en komplementær portefølje av anlegg. Se cityselfstorage.no


OK Minilager

OK Minilager er et landsdekkende selvlagringskonsept som tilbys i det norske markedet og strategien er å fortsette å øke sin tilstedeværelse i alle større regioner og lokalsamfunn i Norge. Den planlagte utvidelsen vil hovedsakelig bestå av eide eiendommer, inkludert en kombinasjon av spesialbygde fasiliteter og ombygging av utdaterte kontorbygg, tidligere varehus, parkeringshus og butikklokaler. Samtidig vil OK Minilager ha et sterkt fokus på å beholde sin posisjon som den mest kostnadseffektive aktøren i det norske markedet ved å kontinuerlig lete etter innovative løsninger for å øke kundeopplevelsen og øke driftseffektiviteten. Se ok-minilager.no

Vil du lese mer?

Les mer på nettsiden deres