Vilkår og personvern

Introduksjon

For at vi skal levere Unloc ("Tjenesten"), må vi behandle personopplysninger. Personopplysninger betyr informasjon som kan knyttes direkte eller indirekte til deg, som navn, adresse eller telefonnummer. IP-adresser og informasjon som hentes automatisk ved bruk av Tjenesten regnes også som personopplysninger.
Nedenfor beskriver vi hvilke personopplysninger vi lagrer, hvorfor og hva informasjonen brukes til. Hvis du ikke finner svar på spørsmålene dine her, vennligst kontakt oss (kontaktinformasjonen vår er nederst på siden).
Personvernerklæringen gjelder for de som sender og de som mottar og bruker digitale nøkler. For sertifiserte forretningspartnere er behandling av personopplysninger styrt av avtalen mellom Unloc og den aktuelle partneren.

1. Informasjon du deler

Når vi bruker Tjenesten, kan vi registrere navn, adresse og telefonnummer til både avsender og mottaker. I tillegg kan du også laste opp et profilbilde for å hjelpe jevnaldrende å gjenkjenne deg når de deler nøkler.

2. Informasjon vi registrerer

Vi registrerer informasjon i forhold til din bruk av Tjenesten, inkludert (a) til hvem og når mobilnøkler deles, (b) bruk av mobilnøkler, (c) varighet og begrensning av mobilnøkler, (d) IP-adressen brukt, (e) enhetsinformasjon, (f) anonyme identifikatorer, (g) hvordan tjenesten brukes, inkludert hvilke funksjoner som brukes, og (h) plasseringsinformasjon).

3. Hvordan vi bruker dine personopplysninger

Vi registrerer brukerinformasjonen din for å levere Tjenesten med høyeste kvalitet og best mulig brukeropplevelse. Eksempler er assistert og automatisert pålogging, rask og enkel deling av mobilnøkler, pålitelig gjenkjenning av personer med profilbilder, og enklere identifikasjon av lokasjoner og låser ved hjelp av adresser.

SMS eller push-varsler kan sendes når det er aktuelt for å øke sikkerheten eller for å varsle deg om viktige hendelser. Eksempler er når du verifiserer SIM-kortet ditt ved registrering, når du mottar en ny digital nøkkelinvitasjon, eller når en av de sendte nøklene dine brukes til å låse opp en dør.

Etter at kontoen din er opprettet og bekreftet, vil vi kunne kontakte deg på SMS eller telefon for å hjelpe deg og for bedre å lære hvordan du opplevde tjenesten – for å hjelpe oss kontinuerlig å forbedre den.

Informasjonen brukes til å bedre forstå hvordan våre verdsatte brukere faktisk bruker Tjenesten, med det formål å videreutvikle og forbedre Tjenesten.

Basert på din bruk av tjenesten kan vi tilpasse vår kommunikasjon med deg for å gjøre den så relevant som mulig.

Dine personopplysninger håndteres av flere IT-systemer, alle utviklet for spesifikke og nødvendige operasjonelle formål. For å sikre både tilfredsstillende driftsstabilitet og spesielt informasjonssikkerhet er det nødvendig med jevnlige oppdateringer, testing, feilsøking etc. I forhold til dette kan det foretas datakloning og duplisering av enkeltsystemer. Dette vil foregå i et sikret og dedikert miljø, for å sikre at daglig drift ikke påvirkes.

All informasjon vi behandler som ledd i intern systemtesting og kvalitetssikring eller lignende, er underlagt samme krav til informasjonssikkerhet og strenge prosedyrer som når opplysningene behandles ellers.

Ingen kopier eller sikkerhetskopier av personopplysninger vil bli lagret lenger enn nødvendig.

4. Hvordan vi deler din personlige informasjon

Vi deler kun din personlige informasjon med andre hvis det er nødvendig for driften av Tjenesten, ellers bør vi være bundet til slik deling av lov, forskrift eller juridisk prosess. Enhver deling utover dette krever ditt samtykke. Dette hindrer oss ikke i å bruke dataservere til å behandle personopplysninger på våre vegne (underlagt en databehandleravtale).

Sertifiserte forretningspartnere vil få tilgang til følgende informasjon:
- Kontaktinformasjon (navn, adresse, låsealias og telefonnummer).
- Tidsvinduinformasjon (varighet for når den digitale nøkkelen er aktiv).

5. Tilgang, retting og sletting av personopplysninger

Du har rett til innsyn i personopplysningene vi har registrert om deg. Hvilke personopplysninger du har registrert eller på annen måte oppgitt vises i brukerprofilen din. Når du har opprettet en profil, kan du endre informasjonen vi har registrert om deg direkte fra appen. Hvis det er aktuelt, kan du også redigere eventuell uriktig personlig informasjon. Du kan også trekke tilbake eventuelle samtykker du har gitt når som helst. Kontakt oss gjerne for hjelp.

Du kan be om at vi sletter personopplysningene vi har om deg med mindre fortsatt oppbevaring er nødvendig for at vi skal kunne levere tjenesten, vi trenger informasjonen for å dokumentere utført tjeneste, eller ytterligere oppbevaring på annen måte er påkrevd ved lov, inkludert under Regnskap.

Vi vil imidlertid ikke lagre dine personopplysninger utover det som er nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen og våre lovpålagte plikter.

6. Informasjonssikkerhet

Vi har implementert organisatoriske og tekniske prosedyrer og tiltak som vil sikre at dine personopplysninger ikke kompromitteres, ikke endres utilsiktet og er tilgjengelige når det er nødvendig.

7. Endringer i personvernreglene

Vi vil av og til oppdatere denne personvernerklæringen for å gjenspeile eventuelle endringer i tjenesten. Endret personvernerklæring vil i slike tilfeller bli publisert på unloc.app. Ved større endringer vil vi varsle deg direkte på passende måte, gjennom Tjenesten, SMS eller telefon.

8. Ansvarlig og kontaktinformasjon

Unloc AS, organisasjonsnummer 919 424 508, Kongens Gate 6, 0153 Oslo.

Vi kan kontaktes på e-postadresse info@unloc.app .

Sist oppdatert 6. januar 2022