Effektiv nøkkelhåndtering med mobilnøkler

Nadine Berge
Innholdsskaper

mobilnøkler gjøre livet enklere for eiendomseiere ved å forenkle og effektivisere nøkkeladministrasjon og -distribusjon.

Eiendom
13. mars 2023
2
minutter lesetid

Bruk av fysiske nøkler for å gi tilgang til eiendommer kan være en tidkrevende og ineffektiv oppgave for eiendomseiere. Dette skyldes at nøkkelutdeling krever at noen er til stede for utlevering og henting, noe som tar tid fra andre viktige oppgaver. mobilnøkler kan bidra til å spare tid og forbedre effektiviteten ved å la eiendomseiere gi tilgang eksternt.

Dersom servicepersonell, for eksempel en rørlegger, har behov for tilgang til en eiendom, men ikke har nødvendige nøkler, må eiendomsbesitter sørge for at disse leveres. Dette kan kreve at noen fra grunneiers kontor venter på eiendommen til arbeidet er ferdig og nøklene kan hentes. Dette kan være ubeleilig og forstyrrende, spesielt hvis det oppstår uventet.

Servicepersonell kan også selv hente de nødvendige nøklene på eiendomseierens kontor, men dette kan også være tidkrevende og upraktisk. Rørleggeren må reise frem og tilbake mellom ulike steder, og eiendomseieren må bruke tid på å kvittere ut og spore nøklene. Å bytte til mobilnøkler kan bidra til å effektivisere denne prosessen og spare tid for alle involverte.

Fysiske adkomstsystemer kan også kreve at eiendomseiere samler inn og deler ut nøkler til leietakere eller beboere som flytter inn og ut, og erstatte nøkler som går tapt. Dette kan kreve at noen fra eiendomsbesidderens kontor reiser til eiendommen, noe som er tidkrevende og lite effektivt.

Digitale systemer kan derimot effektivisere denne prosessen. For eksempel, hvis en eiendom har en feil eller feil, kan en forhåndsregistrert vedlikeholdsarbeider få tilsendt en mobilnøkkel automatisk. Tilsvarende når en leiekontrakt signeres på nett, kan en mobilnøkkel opprettes automatisk og aktiveres på innflyttingsdatoen.

Gjennom forskning og samarbeid med sentrale aktører i bransjen har vi identifisert felles utfordringer knyttet til nøkkelledelse.

Våre funn indikerer at eiendomsselskaper kan spare over 120 timer arbeid og nøkkelutdeling per eiendom årlig ved å implementere digitale låser og mobilnøkler. Dette inkluderer over 95 timer kjøretid som kan elimineres.

Med et mobilt tilgangssystem som Unloc , distribusjon og administrasjon av nøkkel er rask og enkel. Fysisk nøkkeldeling, innsamling og erstatning er ikke lenger nødvendig. Eiendomsforvaltere kan til og med velge å motta varsler når en delt nøkkel brukes, for eksempel når en rørlegger kommer og drar etter å ha fullført en jobb. Dette eliminerer behovet for å vente på eiendommen og muliggjør effektiv nøkkelhåndtering for alle involverte parter. Å dele en nøkkel er like enkelt som å sende en tekstmelding, noe som frigjør tid til andre viktige oppgaver.

Vil du vite mer om hvordan Unloc og mobilnøkler øker effektiviteten og fleksibiliteten og reduserer kostnadene?

Ta kontakt med oss nå

Fyll ut skjemaet for å komme i kontakt med en av våre representanter

Tusen takk!
Innsendingen din er mottatt!
Noe gikk galt under innsending av skjemaet. Vennligst prøv på nytt.