Mobilnøkler og bærekraft, to sider av samme sak – eller to forskjellige verdener?

Marcus Hjelleset
Leder for vekst

Med en regjering som har satt seg et mål om 35–40 % reduksjon i klimagassutslipp fra transport innen 2030, er det økt etterspørsel etter forurensende hjemlevering. Dette har blitt et viktig puslespill som må løses raskt.

Bærekraft
13. mars 2023
4
minutter lesetid

Covid-19 og klimabølgen har satt fart på den grønne digitaliseringen av samfunnet og måten bedrifter opererer på. Borettslagene og eiendomsbransjen står midt i denne stormen – med beboere som i økende grad krever hjemlevering, men som også bidrar til økt transport og utslipp, i og rundt boligområder. Med en regjering som har satt seg et mål om 35–40 % reduksjon i klimagassutslipp fra transport innen 2030, er det økt etterspørsel etter forurensende hjemlevering. Dette har blitt et viktig puslespill som må løses raskt.

To motsetninger som jobber mot hverandre?

Veksten i e-handel har nådd nye høyder under koronapandemien. Kravet fra innbyggerne om å få levert varer rett på dørstokken har hatt den bratteste veksten av alle, og som Anne Frøberg fra SSB skriver; «Koronatiltakene ser ut til å ha påvirket nordmenns handleadferd». (Kilde: Virke.no)

På den annen side og samtidig ser vi at forbrukerne i økende grad etterspør klimavennlige produkter og løsninger. Dette gjelder spesielt blant yngre forbrukere. Interessant nok – det er samme gruppe forbrukere som øker omsetningen på hjemlevering av varer og netthandel. Er ikke dette i strid med all fornuft? Kjøpe klær på nett som er produsert på motsatt side av kloden, i stedet for å handle lokalt eller kjøpe brukt – samtidig som du vil ha varene levert rett på døren av en forurensende postbil midt i rushtiden – fordi det er da man er hjemme for å åpne døren. Samtidig forventer unge forbrukere at de store energiselskapene, som Equinor, skal investere tungt i fornybar energi.

Kilde: Virke.no

Økt frakt = økt CO2-utslipp

Økningen i transport av varer og tjenester har store negative konsekvenser for miljøet. Det er særlig verdikjedene fra produsent til butikk, og ikke minst for å nå forbrukeren, der de store CO2-utslippene skjer (Kilde: Energi og klima ).

Trenden der forbrukeren foretrekker å få varene levert hele veien hjem, samtidig som de ønsker et bærekraftig samfunn, er et puslespill som må løses. Dette må helst skje raskt, da planeten vår virkelig trenger en detox av lungene.

Mislykkede leveranser er dyre, både for industri og lokalsamfunn

For at gåten skal løses, må logistikkbransjen redusere sine utslipp knyttet til hjemlevering – der manuell nøkkelhåndtering er en av de største bidragsyterne til mislykkede leveranser. Et eksempel er utslipp knyttet til kjøring i rushtrafikken, fordi budbud kun kan levere varer når beboerne er våkne og hjemme for å åpne døren. Eller som det skjer, mislykkede leveranser fordi beboeren ikke er hjemme likevel. Når dette skjer, blir pakken fraktet til et pakkehentingssted, noe som resulterer i enda mer utslipp fra kjøring. Manuell overlevering av nøkler mellom bud er også en stor bidragsyter til utslippene. Disse faktorene bidrar alle til å holde på en løsning som ikke lenger er bærekraftig for dagens samfunn.

Øk sikkerheten med nye løsninger

Den andre ulempen når logistikkselskaper får tilgang til boligselskapets fysiske nøkler, er sikkerhetsaspektet. Nøkler på avveie kan føre til tyveri og innbrudd, samt påfølgende utskifting av låsesystemer. Dette kan fort bli en kostbar affære for et boligselskap. Den manglende brikken i puslespillet ligger i å flytte nøkkelknippet til mobilen og samle all mobil nøkkeladministrasjon i én løsning. Det er her Unloc kommer inn i bildet. Tall fra Department of Transport Economics viser at varelevering sent på kvelden og om natten, muliggjort via mobilnøkler, reduserer lokale utslipp med 40 % (NOx og PM) og CO2-utslipp med 20 % (Kilde her).

mobilnøkler = frihet

Ved å flytte nøklene til smarttelefonen kan innbyggerne bestille varer og tjenester fra telefonen og få varene levert på dørmatten, i hjemmet eller i garasjen - uten å måtte bevege seg fra sofaen eller til og med stranden. Beboerne trenger ikke lenger å være fysisk hjemme for å vente på levering. mobilnøkler øker ganske enkelt friheten. Ved enkelt å dele nøkler med postbud eller tjenesteleverandører, enten permanent eller midlertidig, får beboerne en løsning som forenkler hverdagen deres - like enkelt som å sende en tekstmelding. Dette gir også styret i et borettslag større kontroll og sikkerhet, ettersom de kan se hvem som har tilgang til bygningens fellesdører til enhver tid. Styret kan enkelt fjerne tilgangen til fellesdørene når det er behov for det.

Unloc samler alle de ulike smartlås-aktørene som tradisjonelt har operert med lukkede systemer – i ett åpent system. På denne måten trenger borettslag, styrer og beboere kun å forholde seg til én løsning. Og en app.

People, Planet, Profit

Stadig flere borettslag og boligselskaper velger å samarbeide med partnere som fokuserer på de tre P-ene; People, Planet, Profit. Store aktører som OBOS og USBL har derfor sammen med Unloc , laget nøkkelkonsepter som muliggjør grønnere nabolag og byer som sikrer bedre levekår i hjemmene – både i dag og i fremtiden.

Vil du vite mer om fordelene ved å bruke mobilnøkler for ditt boligselskap?

Fyll inn kontaktinformasjonen din, så kontakter vi deg snart!

Ta kontakt med oss nå

Fyll ut skjemaet for å komme i kontakt med en av våre representanter

Tusen takk!
Innsendingen din er mottatt!
Noe gikk galt under innsending av skjemaet. Vennligst prøv på nytt.